Kommende møder

Tuesday, October 02, 2018, 09:00 - 17:00

University of Southern Denmark, auditorium U55 Campusvej 55, 5230, Odense, Denmark

Tuesday, October 09, 2018, 09:30 - 18:45

The Ceremonial Hall (Festsalen), University of Copenhagen, Frue Plads 4, Copenhagen K

Sunday, November 11 - Wednesday, November 14, 2018
Ireland - Israel - Denmark meeting on

The David Lopatie Conference Centre, Rehovot, Israel

Tuesday, December 04, 2018, 09:00 - 17:00
Danish Proteomics Society

University of Southern Denmark Auditorium O100 (main entrance)

Om Biokemisk Forening

Biokemisk Forening er en videnskabelig forening, der har til formål at skabe kontakt mellem forskere og udvikle interessen for biokemi og bioteknologi i Danmark.

Videnskabelige symposier

Medlemmer af Biokemisk Forening inviteres hvert år til en række symposier i København, Århus eller Odense. Symposierne dækker et bredt udsnit af emner inden for molekylær biologi, bioteknologi, functional genomics, farmakologi og systems biology. Møder og symposier offentliggøres her.

Bladet BioZoom

Biokemisk Forening udgiver 4 gange om året tidsskriftet BioZoom, der er udkommet siden 1997. Tidsskriftet indeholder artikler og debat om forskningspolitik, bioteknologi, videnskabshistorie, etik, uddannelse og europæisk videnskab. Du kan læse tidligere udgaver af BioZoom her.

Fellowship opportunities

Via their membership in the Biochemical Society students and postdocs have the possibility to obtain short-term and long-term fellowships to support their scientific career. Find more information here.