Kommende møder

Monday, November 17, 2014, 14:00 - 16:30

Benzon Auditorium, University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical Sciences, PharmaSchool, Universitetsparken 2, 2100 Copenhagen

Tuesday, December 02, 2014, 09:00 - 18:00

Auditorium U100 (by main entrance). University of Southern Denmark, Odense, Denmark

Om Biokemisk Forening

Biokemisk Forening er en videnskabelig forening med over 1400 medlemmer. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem forskere og udvikle interessen for biokemi og bioteknologi i Danmark.

Videnskabelige symposier

Medlemmer af Biokemisk Forening inviteres hvert år til 6-8 symposier i København, Århus eller Odense. Symposierne dækker et bredt udsnit af emner inden for molekylær biologi, bioteknologi, functional genomics, farmakologi og systems biology. Møder og symposier offentliggøres her.

Bladet BioZoom

Biokemisk Forening udgiver 4 gange om året tidsskriftet BioZoom, der er udkommet siden 1997. Tidsskriftet indeholder artikler og debat om forskningspolitik, bioteknologi, videnskabshistorie, etik, uddannelse og europæisk videnskab. Du kan læse tidligere udgaver af BioZoom her.

Årsmøde

På Biokemisk Forenings årsmøde mødes medlemmer med førende forskere og skaber kontakt til kolleger på universiteter, forskningsinstitutioner og i industrien.